صفحه نخست آلمان گزارش تجلیل از بیست و سومین سالگرد شهادت رهبر شهید در فرانکفورت توسط شورای جهانی هزاره نمایندگی آلمان