صفحه نخست حقوق بشر ملاقات با #اندرش_اوستبری(Anders Östeberg) عضو کمیسون روابط خارجی پارلمان سوید مبنی بر تلاش ها برای رفع تبعیض سیستماتیک علیه هزاره ها در افغانستان