صفحه نخست خبر و گزارش تأکید بر رفع تبعیض نسبت به جامعه هزاره در دیدار نمایندگان شورای جهانی هزاره با مقامات ارشد اتحادیه اروپا