صفحه نخست اعلامیه ها بیانیه شورای جهانی هزاره در استقبال از پیروزی کاندیدان حزب دموکراتیک هزاره در کویته