صفحه نخست اعلامیه ها اعلامیه شورای جهانی هزاره درمورد انتقال برق توتاپ